V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 19. členom Statuta delniške družbe TRAIG, d.d., uprava Družbe sklicuje skupščino družbe TRAIG, d.d., Ivančna Gorica, ki bo dne 27.8.2020 ob 15.00 uri na naslovu Letališka 33 e, 1000 Ljubljana, sejna soba v II. nadstropju.

Dodatne informacije si lahko preberete v spodnji priponki: 

sklic skupščine Traig 2020